23/03/2016

Klinični večer s študenti in diplomanti Fakultete za zdravstvo Jesenice, ki bo potekal v sodelovanju z Društvom medicinskih sestre, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

V torek 5. aprila 2016 ob 17.00 uri bo v sejni sobi Zdravstvenega doma Radovljica potekal klinični večer s študenti in diplomanti Fakultete za zdravstvo Jesenice, kjer bodo diplomanti in študenti Fakultete za zdravstvo Jesenice predstavili rezultate diplomskih in seminarskih del.

Diplomska in seminarska dela bodo predstavljali:
Urban Bole dipl. zn. (mentor: mag. Branko Bregar, viš. pred.): Proučevanje anksioznosti pri zaposlenih v zdravstveni negi
Aldin Gazibara, dipl. zn. (mentorica: Sanela Pivač, mag. zdr. neg., pred.): Odnos medicinske sestre do umirajočega pacienta
Tjaša Avguštinčič, dipl. m. s. (mentorica: Mateja Bahun, pred.): Znanje pacientov in zaposlenih v zdravstveni negi o srčnem popuščanju
Matic Jerman, Klavdija Bahun, Neža Okršlar, Katja Špende – študenti 2. letnika FZJ (mentorica: doc. dr. Simona Hvalič Touzery): Medikalizacija sodobne družbe
Anja Avšič, Jerca Kranjc, Špela Kovač – študentke 3. letnika FZJ (mentorica: Sanela Pivač, mag. zdr. neg., pred.): Izgorevanje medicinskih sester
Tina Cankar, Patricia Bitenc, Monika Matoh – študentke 2. letnika FZJ (mentorica: doc. dr. Simona Hvalič Touzery): Tvegano spolno vedenje med mladimi

Prijavite se lahko na naslov: nina.trifoni@gmail.com

Vljudno vabljeni.
VABILO

               Sanela Pivač, pred.                                                          Alenka Bijol
    Prodekanja za  izobraževanje                                    Predsednica DMSBZT Gorenjske