14/04/2016

Klinični večer z DMSBZT Gorenjske

V torek, 5. aprila 2016 smo študenti Fakultete za zdravstvo  Jesenice (FZJ) imeli priložnost za sodelovanje z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske na kliničnem večeru v Zdravtsvenem domu Radovljica. Poleg mentorjev, predsednice ter nekaterih članic društva, smo bili prisotni študenti drugih in tretjih letnikov rednega študija in trije diplomanti. Sodelujoči smo imeli priložnost predstavitve svojih seminarskih ali pa diplomskih del. Predstavljene teme so se navezovale na srčno popuščanje, paliativno oskrbo, stres in anksioznost, medikalizacijo in spolnost med mladimi.
Predstavitve raziskav in ugotovitev so bile zelo zanimive, vsi sodelujoči so bili zelo dobro pripravljeni. Po zadnji predstavitvi se je odprla tudi diskusija, kjer smo ob prijetnem druženju govorili o različnih problematikah, možnih rešitvah in ukrepih v zdravstveni negi.
Vtisi so bili za vse nas pozitivni in želimo si sodelovati tudi v bodoče, z upanjem na vedno večjo udeležbo.

Jerca Kranjc, študentka FZJ