09/05/2016

Svetovni dan higiene rok

V četrtek, 5. 5. 2016 je potekal SVETOVNI DAN HIGIENE ROK. V ta namen sva študentki, ki sva v tem času opravljali klinično prakso v Domu Viharnik, na pobudo zaposlenih, pripravili stojnico in delavnico, kjer sva učili stanovalce pravilnih postopkov umivanja in razkuževanja rok ter jih informirali o pomembnosti bolnišničnih okužb in njihovi razširjenosti, načinov širjenja in kako sami lahko pomagajo ustavljati širjenje. Stanovalci so prejeli zloženko, ki jo je pripravila Fakulteta za zdravstvo Jesenice (FZJ) v sodelovanju s študenti o higieni rok ter slikovno gradivo, ki je nazorno prikazovalo postopke umivanja rok. Nekateri stanovalci so te postopke že poznali in jih še vedno redno izvajajo (tako umivanje kot razkuževanje), drugi pa poznajo le umivanje rok. Te sva poučili o pomembnosti obojega in o tem kako si pravilno in temeljito to izvede. Nekateri stanovalci so mnenja, da tisto česar ne vidimo, ne škoduje oziroma tisto česar ne vidimo ne obstaja, drugi pa razmišljajo drugače in se jim zdi higiena zelo pomemben element.
Ko so stanovalci skupaj z nama nekajkrat fizično ponovili postopke razkuževanja rok, so odšli z novim znanjem in izkušnjo ter pripravljenostjo, da znanje ponesejo še drugim. 
Meniva, da bi o higieni rok in kakšnemu poučnemu predavanju ter delavnici stanovalci še lahko prisluhnili.

Alja Černe in Neža Okršlar, študentki FZJ