15/06/2016

8. Študentska konferenca Slovenj Gradec

Dne 3. 6. 2016 smo se študentke drugega in tretjega letnika rednega študija Zdravstvene nege prve stopnje na Fakulteti za zdravstvo Jesenice udeležile 8. študentske konference zdravstvenih ved v Slovenj Gradcu. Tema letošnje študentske konference je bila Profesionalne vrednote skozi prizmo študentov zdravstvenih ved. Na konferenci smo predstavili tudi naš prispevek z naslovom »Profesionalne vrednote skozi prizmo študentov Fakultete za zdravstvo Jesenice, pod mentorstvom Sanele Pivač, mag. zdr. neg., Sedine Kalender Smajlović, mag. zdr. neg. in dr. Katje Pesjak. Raziskavo smo izvedli na Fakulteti za zdravstvo Jesenice. Želeli smo ugotoviti mnenje študentov o pomenu profesionalnih vrednot. Z raziskavo smo ugotovili, da profesionalne vrednote študentom predstavljajo pomembno komponento v stroki, vendar pa bi bila potrebna dodatna motivacija in vzpodbuda pri oblikovanju vrednot na nekaterih področjih, npr. razvoj in politika zdravstvene nege. Na podlagi dobljenih rezultatov in ocen profesionalnih vrednot smo oblikovali tudi piramido profesionalnih vrednot študentov Fakultete za zdravstvo Jesenice. Profesionalne vrednote vseh sodelujočih visokošolskih zavodov smo oblikovali v skupno piramido profesionalnih vrednot. Omenjeni prispevek in piramido profesionalnih vrednot si bo mogoče ogledati tudi v Obzorniku zdravstvene nege.

Za nami je torej dan novih znanj in izkušenj, prav tako pa dobra podlaga za nadaljnji razvoj oziroma dober začetek strokovnega izpopolnjevanja. Vabljeni prav vsi študenti Fakultete za zdravstvo Jesenice, da se naslednje leto aktivno udeležite 9. študentske konference, ki bo potekala na lokaciji naše fakultete in tako pridobite dragocene izkušnje za naprej.

Študentke, Adelaida Muratović, Ines Novak, Anja Avšič, Jerca Kranjc, Anja Stenovec, Snežana Radić