27/10/2016

Tutorsko srečanje za študente 1. letnika študijskega programa Promocija zdravja

Pozdravljeni!

V ponedeljek, 7. 11. 2016 ob 15.20 uri vas vabim na prvo tutorsko srečanje, ki bo potekalo v Študijskem središču FZJ v Ljubljani. Tutorsko srečanje bo trajalo 25 minut, torej do vašega načrtovanega predavanja. Na tem srečanju boste predlagali predstavnika študentov, ki bo vez med vami in menoj tudi izven časa namenjenega tutorskim srečanjem. Prosim razmislite, koga boste predlagali. Na tutorskem srečanju vas bom seznanila s samim tutorstvom na fakulteti, ter z nekaterimi pomembnimi dokumenti (pravilniki) FZJ. Seveda bomo čas namenili tudi vašim vprašanjem v zvezi s študijskim procesom.

Lepo vabljeni!

doc. dr. Simona Hvalič Touzery
Učitelj-tutor 1. letnika mag. študija Promocija zdravja