18/11/2016

Objava izpitnih rokov v študijskem letu 2016/2017

Spoštovani,

obveščamo vas, da so izpitni roki za študijsko leto 2016/2017 za študijska programa druge stopnje Zdravstvena nega in Promocija zdravja, ki so bili potrjeni na 2. seji Senata FZJ, dne 16. 11. 2016, objavljeni v ŠIS-u pod zavihkom Izpiti.
Rok za prijavo na izpit je najkasneje tri dni pred izpitom (med prijavo in izpitom morajo preteči trije polni dnevi) in prosimo, da navedeno upoštevate, saj v nasprotnem primeru ne boste mogli pristopiti k izpitu.

Referat za študijske in študentske zadeve