18/01/2017

Dostop do diplomskih in magistrskih del FZAB

Spoštovani,
zaradi preimenovanja fakultete in s tem povezanimi spremembami na spletni strani fakultete, je trenutno onemogočeno dostopanje do pdf verzij diplomskih in magistrskih del iz FZAB, ki so objavljena na spletni strani in v COBISS-u. Napako že odpravljamo. Študenti, ki bi želeli imeti vpogled v pdf obliko katerega izmed del, naj to sporočijo na nrustja@fzab.si. Vsa diplomska in magistrska dela so na voljo tudi v tiskani obliki, v knjižnici na Jesenicah, za čitalniško izposojo.