08/03/2017

»Vsak lahko reši življenje, pomagaj tudi ti«

Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) skupaj z Občino Jesenice  sodeluje v razvojnem projektu »Vsak lahko reši življenje, pomagaj tudi ti«. S projektom želimo ozavestiti občane Jesenic o pomenu oživljanja ob srčnem zastoju, saj preživetje in kvaliteto življenja preživelih lahko povečamo le z ozaveščanjem laične populacije o temeljnih postopkih oživljanja. Raziskave kažejo, da je preživetje ob srčnem zastoju odvisno od sposobnosti osebe, ki prva nudi pomoč in izvajanja temeljnih postopkov oživljanja.
Izvajalci delavnic so študenti, ki so bili predhodno educirani in mentorirani s strani visokošolskih učiteljev FZAB.  V projektu sodeluje 15 študentov. Delavnice bomo izvajali v občini Jesenice  v javnih zavodih, šolstvu, podjetjih, na raznih prireditvah v okviru lokalne skupnosti, idr.  Do konca meseca maja 2017 načrtujemo, da bomo izobrazili do 500 občanov Jesenic. S tovrstnim projektom želimo povečati delež laične populacije, ki bo ob srčnem zastoju začela oživljati.
Fakulteta ima zelo dobre izkušnje s tovrstnimi projekti, saj smo uspešno zaključili že nekaj projektov, kjer so bili izvajalci delavnic prav tako študenti, kot bodoči zdravstveni delavci. Odmeven projekt, ki se je zaključil v letu 2016 je bil »Otroci se učijo pomagati«, s katerim smo ozaveščali otroke prve triade po celotni Republiki Sloveniji o nudenju prve pomoči. V projekt je bilo vključenih več kot 3280 otrok.
Znanje iz temeljnih postopkov oživljanja je izjemno pomembno in nujno za vsakogar.