11/10/2017

Obvestilo za študente 1. letnika študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja (mag./2l.)

Spoštovani študenti,

v skladu z navodili nosilke in izvajalke predmeta Temelji promocije zdravja in metode dela, doc. dr. Mojce Gabrijelčič Blenkuš vas obveščamo, da pred pričetkom predavanj preberite knjigo Ulricha Becka "Družba tveganja". Dostopna je tudi v slovenskem prevodu.

Prvo predavanje se prične 6. 12. 2017.

Referat za študijske in študentske zadeve