18/01/2018

Teme magistrskih del za študijsko leto 2017/2018

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je v ŠIS-u objavljen seznam mentorjev, somentorjev, recenzentov ter teme magistrskih del za študijsko leto 2017/2018.

Pri pripravi dispozicije magistrskega dela in magistrskega dela upoštevajte naslednje akte FZAB, ki so objavljeni v ŠIS-u:
- Navodilo za izdelavo pisnih izdelkov na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin,
- Navodilo za pripravo dispozicije magistrskega dela na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin,
- Navodilo za pripravo magistrskega dela na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin,
- Pravilnik o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.
 
Vsi obrazci, objavljeni v prilogah navodil in pravilnikov, so ustrezno urejeni in objavljeni v ŠIS-u pod zavihkom Gradiva / Druga / Obrazci.


Referat za študijske in študentske zadeve