21/02/2018

Dopolnjen seznam tem magistrskih del za študijsko leto 2017/2018

Spoštovani!
 
Obveščamo vas, da je v ŠIS-u objavljen dopolnjen seznam mentorjev, somentorjev, recenzentov ter teme magistrskih del za študijsko leto 2017/2018.
 
Pri pripravi dispozicije magistrskega dela in magistrskega dela upoštevajte naslednje akte FZAB, ki so objavljeni v ŠIS-u:
- Navodilo za izdelavo pisnih izdelkov na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin,
- Navodilo za pripravo dispozicije magistrskega dela na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin,
- Navodilo za pripravo magistrskega dela na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin,
- Pravilnik o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.
 
Vsi obrazci, objavljeni v prilogah navodil in pravilnikov, so ustrezno urejeni in objavljeni v ŠIS-u pod zavihkom Gradiva / Druga / Obrazci.
 
 
Referat za študijske in študentske zadeve