23/04/2018

Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev članov Senata iz vrst študentov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Na podlagi 26. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/2016) in 43. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne 16. 4. 2018, je Vršilka dolžnosti dekanje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, dne 23. 4. 2018 sprejela Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev članov Senata iz vrst študentov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Sklep
Kandidatura

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje