04/05/2011

PREDSTAVITEV MOŽNOSTI OPRAVLJANJA TUJEGA IZBIRNEGA PREDMETA V DRUGEM LETNIKU NA FACULTY OF NURSING OSLO

Spoštovani študenti!

Obveščamo vas, da eden izmed naših tujih partnerjev, s katerim imamo podpisan bilateralni sporazum o sodelovanju, ponuja možnost opravljanja izbirnega predmeta na njihovi fakulteti, tj. na Oslo University College oz. Faculty of Nursing Oslo. Gre za izbirni predmet »Zdravje, način življenja in življenjski pogoji«, ki je ovrednoten z 10 ECTS in ki ga lahko opravljate v drugem letniku študija. Več informacij o predmetu in načinu ter roku prijave najdete tukaj.