28/11/2018

Klinično popoldne v sodelovanju z DMSBZT Gorenjske in Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin

Dne, 27. novembra je v sodelovanju z DMSBZT Gorenjske in Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin v hotelu Astoria na Bledu potekalo Klinično popoldne pod naslovom Komunikacijski izzivi v patronažni službi – povezovanje med različnimi nivoji zdravstvenega varstva, ki se ga je udeležilo 40 udeležencev. Ga. Alenka Bijol, predsednica DMSBZT Gorenjske je pozdravila vse prisotne. Sledile so predstavitve diplomskih del. Diplomantka Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, Snežana Radić je predstavila diplomsko delo na temo  Socialne determinante neenakosti v zdravju: izziv za zdravstveno nego, diplomantka Marija Korelc pa je predstavila  diplomsko delo na temo Zdravstvena nega in podpora staršem otroka s kisikom na domu. Sledilo je predavanje pod naslovom Integriran pristop v patronažnem varstvu in interprofesionalno sodelovanje ter komunikacija in diskusija z okroglo mizo - Komunikacijski izzivi v patronažni službi – povezovanje med različnimi nivoji zdravstvenega varstva, ki jo je predstavila in vodila mag. Jožica Ramšak Pajk, prof. zdr. vzg., viš. pred.

Marta Smodiš, pred.