13/12/2018

1. letnika redni ZN – seminar pri predmetu Teorije, modeli in koncepti ZN in e- zdravstvena nega

Spotšovani,

Obveščamo vas, da se je termin predstavitev seminarjev pri predmetu Teorije, modeli in koncepti ZN in e- zdravstvena nega prestavil z dne 9. 1. 2019 na dan 3. 1. 2019 ob 10:10. uri.  Sprememba je vidna v e-urniku.

Mateja Bahun, viš. pred.