13/05/2019

Dan za zdravje

V soboto, 11. 5. 2019, je na Osnovni šoli Poldeta Stražišarja na Jesenicah potekal Dan za zdravje. V dopoldanskem času so imeli tako otroci, njihovi starši in zunanji obiskovalci šole možnost sodelovanja na številnih delavnicah (joga, prva pomoč, plezanje, številne terapevtske delavnice ipd.). Pri delavnicah je sodelovala tudi naša fakulteta; tri študentke fizioterapije so skupaj z otroci in starši izvajale meritve ravnotežja, dve študentki zdravstvene nege pa sva prisotne poučevali o postopku pravilnega razkuževanju rok, katerega učinkovitost smo  preverjali pod UV svetlobo. Študentke se zahvaljujemo OŠ Polde Stražišar za povabilo, čestitamo za odlično izveden dogodek, ter se že veselimo nadaljnega sodelovanja.

Ajda Cvelbar