04/06/2019

Svetovni dan brez tobaka - Brez tobaka za zdravje pljuč

Ob Svetovnem dnevu brez tobaka smo na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin pripravili stojnico, kjer sta študentki delili sadje, sokove in druge izdelke ter zloženke za menjavo za cigareto.

Kot navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (2019) ima tobačni dim hude posledice na zdravje pljuč kadilca in tobačnemu dimu izpostavljenega kadilca v vseh življenjskih obdobjih. Kadilcem so v pomoč številne brezplačne oblike pomoči odvajanja od zasvojenosti z nikotinom. Opustitev kajenja je koristna za zdravje v kateremkoli starostnem obdobju. Med prebivalci, starimi 15-64 let, ki kadijo cigarete vsak dan, se je zmanjšalo število povprečno pokajenih cigaret na dan s 16,3 v 2012 na 15,1 v 2018.

 Marta Smodiš, pred.