11/06/2020

Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev članov Senata iz vrst študentov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

 Na podlagi 31. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 2/20) in 38. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, št. 3-01/2020, je Dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, dne 10. 6. 2020 sprejela Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev članov Senata iz vrst študentov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Kandidatura za predstavnika študentov članov Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.


doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik 
Dekanja