16/05/2022

14. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved

V petek 13. maja 2022 je potekala online 14. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved pod naslovom » Prihodnost zdravstvene stroke je vstop študentov v raziskovalno delo«, ki jo je organizirala v letošnjem letu samostojna visokošolska izobraževalna ustanova Alma Mater Europaea. Na dogodku so sodelovali tudi Fakulteta za vede o zdravju Univerza na Primorskem, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede in socialne vede Slovenj Gradec, Visoka zdravstvena šola v Celju, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani.
14. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved je bila uspešno izvedena s pomočjo diplomantov zdravstvene nege in fizioterapije Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Aktivno je sodelovalo 8 diplomantov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin s predstavitvijo diplomskega dela, ki so jo pripravili s pomočjo mentorjev in somentorjev fakultete. Diplomanti Fakultete Angele Boškin, ki so sodelovali na 14. študentski konferenci so: Simona Tomaževič, mag. zdr. neg., Andreja Vovk, mag. zdr. neg., Lara Bešić, dipl. m. s., Marija Lara Schnabl, dipl. m .s., Jerica Kuhar, dipl. m. s., Mojca Prislan, dipl. m. s., Nina Ravnihar, dipl. fiziot., Matic Lukan, dipl. zn.
Študenti in diplomanti zdravstvenih ved so prisotnim na študentski konferenci predstavili raziskovalna dela s področja dela v zdravstveni negi in fizioterapiji in s tem obogatili znanje poslušalcev ter pokazali pomembnost raziskovanja.

Barbara Benedik, pred.