08/06/2022

Klinično popoldne pod naslovom (Ne) nasilna komunikacija na delovnem mestu

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je na povabilo Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske sodelovala na Kliničnem popoldnevu, ki je potekalo dne, 7. junija 2022 preko spletne aplikacije Google Meet pod naslovom (Ne) nasilna komunikacija na delovnem mestu. Diplomantka Dijana Vukmanovič, dipl. m. s. je predstavila diplomsko delo z naslovom Zdravstveni delavci in izpostavljenost nasilju. Diplomsko delo je pripravila pod mentorstvom Marte Smodiš, mag. zdr. neg., spec. manag. Diplomantka Schnabl Marija – Lara, dipl. m. s. je  predstavila diplomsko delo z naslovom Izkušnje in doživljanja nasilja zaposlenih v primarnem zdravstvenem varstvu, ki ga je pripravila pod mentorstvom mag. Jožice Ramšak Pajk, prof. zdr. vzg.  Predavanje o Obravnavi nasilne komunikacije na delovnem mestu je predstavila ga. Doroteja Lešnik Mugnaioni. Na dogodek je bilo prijavljenih 189 udeležencev.