17/05/2023

Mednarodni dan medicinskih sester (12. maj) in mednarodni dan babic (5.maj) v Domu Viharnik – Kranjska Gora

Vsako leto 12. 5. obeležujemo mednarodni dan medicinskih sester. Letos je praznovanje potekalo pod sloganom: „Naše medicinske sestre, naša prihodnost.“. V ta namen smo s študenti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, pripravili delavnico za naše stanovalce. Obiskali so nas študenti Klavdija, Stefanija, Ruth in Zaž, ki so pripravili plakat o razvoju zdravstvene nege skozi čas. Pogovor je potekal o medicinski sestri Florence Nightingale in prvi šolani medicinski sestri na slovenskem Angeli Boškin. Od njunih začetkov nas je pogovor napeljal na današnje promocijske programe ter na delo medicinskih sester danes. Stanovalci so aktivno sodelovali, nas spraševali in skupaj smo ne lep način obeležili ta pomemben dan. 

Stanovalka Jager Marjeta pa nam je pokazala sliko svoje sestre, ki je bila šolana babica. Gre za Košir Mihaelo, ki je bila zaposlena v Zdravstvenem domu Kranj, kot terenska babica in je obiske opravljala najprej z mopedom, kasneje s „fičkom“ ter drugimi avtomobili. Sliko smo v spomin dodali tudi med slike našega dogodka. 
 
Maja Pozvek, dipl. m. s.