01/06/2023

Parada učenja

Študentki FZAB Klavdija Kastelic in Stefania Koleva sva sodelovali na Paradi učenja, ki jo je organizirala Ljudska univerza Jesenice in je potekala pod naslovom: Slovenija, učeča se dežela. Sodelovalo so različne organizacije, društva, šole, iz zdravstva, s področja kulture idr. Udeleženci so bili različnih starostnih skupin. Bilo je zelo zanimivo in aktivno.