Med 20. in 24. septembrom 2010 je na Oslo University College, Faculty of Nursing potekal mednarodni seminar z..." /> Med 20. in 24. septembrom 2010 je na Oslo University College, Faculty of Nursing potekal mednarodni seminar z..." />
24/09/2010

VŠZNJ na mednarodnem seminarju "Curriculum Meeting Points" na Norveškem

Med 20. in 24. septembrom 2010 je na Oslo University College, Faculty of Nursing potekal mednarodni seminar z naslovom »Curriculum Meeting Points - Understanding the European Master and the American Doctor of Nursing Practice«. Seminarja sta se udeležili tudi predstavnici Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, in sicer prodekanja za izobraževanje, doc. dr. Joca Zurc, ter visokošolska strokovna sodelavka in študentka 2. letnika študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega, Sanela Pivač, strok. sod. Ob VŠZNJ in organizatorju dogodka, Oslo University College, so se seminarja udeležile še Columbia University, ZDA, Fairfield University, School of Nursing, ZDA, Trinity College, Dublin, Irska, in Instituto Politecnico de Leiria, Portugalska.

Cilji mednarodnega seminarja so bili naslednji:
- predstavitev razvoja podiplomskih programov v posamezni državi ali instituciji - partnerici,
- vzpostavitev skupnih točk pri identifikaciji različnih programov,
- promovirati mobilnost med podiplomskimi študenti,
- raziskati načine, ki bi pritegnili podiplomske študente k mobilnosti.

Program seminarja je temeljil na predstavitvi zgodovinskih in kulturnih razlik v razvoju podiplomskih študijskih programov zdravstvenih ved v Evropi in Združenih državah Amerike, na diskusiji o ciljih, težnjah ter implementaciji bolonjskega procesa, iskanju možnosti sofinanciranja v okviru Erasmus in Fulbright štipendij, diskusijah o pomenu zdravstvene nege v posamezni državi ter interesnih skupinah znotraj zdravstva in zdravstvene nege, na razumevanju različnih izobraževalnih poti ter pomena mednarodnega sodelovanja med državami - partnericami.

Z namenom promocije mobilnosti in mednarodnega sodelovanja med fakultetami so udeleženci oblikovali tudi t.i. »A Declaration of Intent«, v okviru katere so opredelili načine sodelovanja med inštitucijami – partnericami (npr. možnost somentorstva magistrskih del med institucijami, možnost izmenjav študentov med študijskimi programi, možnost vključitve v klinično okolje za izvedbe raziskave itd.). Dogovorili so se, da vsaka inštitucija - partnerica objavi možnosti vključevanja tujih študentov na svoje podiplomske študijskega programe na spletni strani. Seminar je bil financiran s strani norveške Fakultete za zdravstveno nego (Interkult grant program) ter s pomočjo sodelovanja severnoameriških fakultet.

Končno poročilo srečanja.