Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) je bila 22. in 23. septembra 2011 udeleženka že..." /> Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) je bila 22. in 23. septembra 2011 udeleženka že..." />
16/01/2012

VŠZNJ postala članica Mednarodnega konzorcija magistrskih študijskih programov zdravstvene nege

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) je bila 22. in 23. septembra 2011 udeleženka že drugega srečanja mednarodnega konzorcija magistrskih študijskih programov s področja zdravstvene nege in sorodnih zdravstvenih strok z naslovom »Curriculum Meeting Points«, ki je potekalo na Univerzi na Malti. Srečanja, ki je bilo drugo po vrsti (prvo je bilo septembra 2010 na Oslo University College), se je udeležilo vseh sedem držav članic konzorcija, in sicer:

-    Oslo and Akerhus University College of Applied Sciences, Norveška (ustanovitelj in koordinator konzorcija)
-    University of Malta, Malta (gostitelj srečanja)
-    Trinity College Dublin, Irska
-    Institúto Politéchnico de Leiria, Portugalska
-    VIA University College, Danska
-    Columbia University, New York City, ZDA
-    Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Slovenija

Prvi dan, ki ga je moderirala dr. Birte H. Larsen iz VIA University College na Danskem, je bil po uvodnem letnem poročilu koordinatorja konzorcija, ki ga je predstavila ga. Suzanne Bancel iz Oslo and Akerhus University College of Applied Sciences, primarno namenjen predstavitvi vseh sedmih partnerjev o različnih možnostih sodelovanja znotraj konzorcija. Med slednjimi so prevladovale možnosti študentskih in učiteljskih izmenjav, opravljanje dela magistrskega programa v drugi članici konzorcija (npr. opravljanje izbirnega celotnega predmeta na drugi članici, katerega izvedba poteka v angleškem jeziku), mentorstvo študentom, učenje na daljavo, gostovanja mednarodnih poletnih šol, mentoriranje in recenziranje magistrskih del ter izvedba magistrske raziskave v gostujoči članici konzorcija.

Drugi dan srečanja je moderirala dr. Sarah S. Cook, prodekanja na Columbia University. Namenjen pa je bil obravnavi ključnih točk delovanja konzorcija, kot so:
-    poslanstvo, razlogi in utemeljitev delovanja konzorcija ter izjava za javnost,
-    članstvo,
-    struktura in organiziranost konzorcija (koordinator, financiranje, dveletni načrt aktivnosti).

Konzorcij je sprejel temeljno izjavo o svojem poslanstvu, ki govori o vzpostavljanju razvoja kurikuluma magistrskih programov s področja zdravstvene nege in sorodnih zdravstvenih strok, ki poteka preko državnih meja z izmenjavo znanja in osebja. Konzorcij se bo tako tudi v prihodnje posvečal podiplomskim študijskim programom s področja zdravstvene nege in sorodnih zdravstvenih strok, in sicer preko sodelovanja med partnerji konzorcija. Cilj aktivnosti konzorcija so izmenjave, ki vodijo do vidnih sprememb na različnih področjih tako pri učiteljih kot tudi pri študentih. Po ognjeviti diskusiji je konzorcij na tem srečanju dobil tudi svoje ime – IRIS, po grški mitologiji, boginji mavrice oz. poslanki bogov, ki preko mavrice prenaša sporočila od bogov med ljudi.

Oslo and Akerhus University College of Applied Sciences, Oddelek za zdravstveno nego, bo koordinator konzorcija še naslednji dve leti ter bo zagotavljal administrativno podporo delovanju konzorcija Iris, vzpostavil in vodil spletno stran konzorcija, pripravil letno poročilo o aktivnostih konzorcija, imel pregled in nadzor nad izmenjavami študentov in osebja znotraj konzorcija ter predstavljal prvi kontakt za nove člane. Vsak koordinator konzorcija bo gostil tudi letne sestanke konzorcija in enodnevno izobraževanje za člane konzorcija. Prvo izobraževanje bo tako izvedeno 19. septembra 2012 v organizaciji Oslo and Akerhus University College of Applied Sciences na temo etike, etičnega procesa in etične odobritve raziskave za magistrsko delo. Naslednje, tretje letno srečanje konzorcija, ki se ga bo udeležila tudi Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, pa bo potekalo 20. in 21. septembra 2012 prav tako na Oslo and Akerhus University College of Applied Sciences.

doc. dr. Joca Zurc
Prodekanja za izobraževanje