2. raziskovalna delavnica z mednarodno udeležbo s področja raziskovanja v zdravstveni negi in..." /> 2. raziskovalna delavnica z mednarodno udeležbo s področja raziskovanja v zdravstveni negi in..." />
24/04/2012

2. raziskovalna delavnica z mednarodno udeležbo s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu: Raziskovanje v zdravstveni negi: Zakaj in kako začeti?

 

  Raziskovalni inštitut za področje zdravstva in
zdravstvene nege
in
Center za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo

organizirata 2. raziskovalno delavnico z mednarodno udeležbo s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu

RAZISKOVANJE V ZDRAVSTVENI NEGI: ZAKAJ IN KAKO ZAČETI?

5. junij 2012, Klinika Golnik, Vurnikova predavalnica 

Delavnica je namenjena študentom in kliničnim mentorjem Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. Namen delavnice je povečati stopnjo znanja in razumevanja pomena raziskovanja v zdravstveni negi med kliničnimi mentorji ter tako izboljšati kakovost dela kliničnih mentorjev iz vidika spodbujanja študentov za spremljanje in izboljševanje lastnega dela in vnašanje kritičnega razmišljanja v proces kliničnega usposabljanja študentov zdravstvene nege.

Delavnica se izvaja pod projektom Ministrstva za izobraževanje, znanonst, kulturo in šport, z naslovom: »5. šola za klinične mentorje: Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in mednarodne primerljivosti pristopov ter izvedbe kliničnega usposabljanja«.


Delavnice bodo izvajali:

  • dr. Angela Kydd, University West of Scotland
  • dr. Alyson Kettles, King's College in University of Aberdeen
  • dr. Brigita Skela Savič, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
  • dr. Joca Zurc, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

Program

Vabilo na dogodek

Prijavnica

Izvedba delavnice poteka preko razpisa Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012  in 2013 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.


Vljudno vabljeni!

D E K A N J A
doc. dr. Brigita Skela Savič