01/06/2012

5. šola za klinične mentorje: Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in mednarodne primerljivosti pristopov ter izvedbe kliničnega usposabljanja

 

Operacija delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.


Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

bo izvedla 5. šolo za klinične mentorje

»Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in mednarodne primerljivosti pristopov ter izvedbe kliničnega usposabljanja«5. šola za klinične mentorje bo sestavljena iz štirih dogodkov:

Datum:
Naslov dogodka:
Druge informacije:

5. 6. 2012

2. raziskovalna delavnica z mednarodno udeležbo s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu: Raziskovanje v zdravstveni negi: Zakaj in kako začeti?
Lokacija izvedbe:
Klinika Golnik,
Vurnikova predavalnica

Ciljna skupina:
študenti, klinični mentorji v učnih bazah.
 
15. 6. 2012 1. didaktična delavnica za klinične mentorje
Edukacijski in mentorski procesi v kliničnem usposabljanju

I. del

Lokacija izvedbe:
Klinika Golnik,
Vurnikova predavalnica

Ciljna skupina:
študenti, klinični mentorji v učnih bazah.
 

22. 6. 2012


1. didaktična delavnica za klinične mentorje
Edukacijski in mentorski procesi v kliničnem usposabljanju

II. del

Lokacija izvedbe
:
Klinika Golnik,
Vurnikova predavalnica

Ciljna skupina:
študenti, klinični mentorji v učnih bazah.
 
4. 7. 2012

delavnica za klinične mentorje
Mednarodna primerljivost pristopov in izvedbe kliničnega usposabljanja


Lokacija izvedbe
:
VŠZNJ, Predavalnica 3

Ciljna skupina:
študenti, klinični mentorji v učnih bazah.
 


V izvedbo 5. šole za klinične mentorje bodo vključeni priznani domači in mednarodni strokovnjaki.

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili izobraževanje v skupnem obsegu 50 pedagoških ur, pridobijo 2 ECTS (ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System ali Evropski sistem prenosa in zbiranja kreditnih točk), ki ju lahko uveljavljajo pri predmetu »Edukacijski in mentorski procesi v klinični praksi zdravstvene nege«  akreditiranega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice. Udeleženci prejmejo tudi sorazmerni delež ECTS točk glede na udeležbo na vseh štirih delavnicah in sicer 0,5 ECTS na posamezno delavnico.


Prijavnica

Program - 2. raziskovalna delavnica z mednarodno udeležbo s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu: Raziskovanje v zdravstveni negi: Zakaj in kako začeti?

Program - 1. didaktično delavnico za klinične mentorje: Edukacijski in mentorski procesi v kliničnem usposabljanju I.del

Program - 1. didaktično delavnico za klinične mentorje: Edukacijski in mentorski procesi v kliničnem usposabljanju II. del

Program - delavnica za klinične mentorje: Mednarodna primerljivost pristopov in izvedbe kliničnega usposabljanja


 


 

doc. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja