Izobraževanje iz Nevro Lingvističnega Programiranja z naslovom Opolnomočenje kliničnih mentorjev in..." /> Izobraževanje iz Nevro Lingvističnega Programiranja z naslovom Opolnomočenje kliničnih mentorjev in..." />
19/04/2010

NLP za klinične mentorje in študente zdravstvene nege

Operacija »Opolnomočenje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvene nege z znanji in veščinami s področja komunikacije za kakovostno delo v kliničnem okolju – priložnost za izboljšanje kakovosti – Personal excellence in health care«, se financira iz Evropskega socialnega sklada.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.”Projekt št. OP RCV_VS-10-08

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice organizira v okviru operacije Naložba v vašo prihodnost izobraževanje iz Nevro Lingvističnega Programiranja z naslovom

OPOLNOMOČENJE KLINIČNIH MENTORJEV IN ŠTUDENTOV ZDRAVSTVENE NEGE Z ZNANJI IN VEŠČINAMI S PODROČJA KOMUNIKACIJE ZA KAKOVOSTNO DELO V KLINIČNEM OKOLJUIzobraževanje se bo izvedlo v petih skupinah (do 20 slušateljev na skupino) in bo trajalo skupaj 4 dni. Vsaka skupina bo imela izobraževalni dan enkrat na teden v mesecu maju 2010, kot prikazuje časovnica v nadaljevanju:

Skupina 1: 
PONEDELJEK – 03. 05.; 10. 05.; 17. 05.; 24. 05. 2010 – lokacija JESENICE.

Skupina 2: 
TOREK – 04. 05.; 11. 05.; 18. 05.; 25. 05. 2010 – lokacija LJUBLJANA.

Skupina 3: 
SREDA – 05. 05.; 12. 05.; 19. 05.; 26. 05. 2010 – lokacija LJUBLJANA.

Skupina 4: 
ČETRTEK – 06. 05.; 13. 05.; 20. 05.; 27. 05. 2010 – lokacija JESENICE.

Skupina 5: 
PETEK – 07. 05.; 14. 05.; 21. 05.; 28. 05. 2010 – lokacija JESENICE.

Na Jesenicah bo izobraževanje potekalo na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice, Spodnji Plavž 3, Jesenice. V Ljubljani bo izobraževanje potekalo v Študijskem središču Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (Logistični center BTC), Letališka cesta 16, Ljubljana.

Registracija udeležencev bo potekala med 8.00 in 8.30 uro.

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA NLP

Prvi dan, vodi dr. Nina Hočevar

- 8.30 – 10.00 (90 min)
Nastanek in razvoj Nevrolingvističnega programiranja (NLP komunikacijski model) Predpostavke Nevrolingvističnega programiranja

ODMOR (10 minut)

- 10.10 – 11.40 (90 min)
Strateška komunikacija in model komuniciranja po NLP

ODMOR (10 min)

- 11.50 – 13.20 (90 min)
Delovanje možgan v funkciji komuniciranja

ODMOR (45 min, čas za kosilo)

- 14.05 – 15.35 (90 min)
Zaznavni komunikacijski kanali (VAKOG), uvod v reprezentacijski sistem

ODMOR (10 min)

- 15.45– 17.15 (90 min)
Vizualizacija

- 17.15 – 18.30 (75 min)
Individualno svetovanje

Drugi dan, vodi dr. Daniel Guitteaud

- 8.30 – 10.00 (90 min)
Reprezentacijski sistemi podrobno, čutna ostrina po VAKOG

ODMOR (10 minut)

- 10.10 – 11.40 (90 min)
Uvod v očesne premike in njihova funkcija pri komunikaciji

ODMOR (10 min)

- 11.50 – 13.20 (90 min)
Očesni premiki, nadaljevanje

ODMOR (45 min, čas za kosilo)

- 14.05 – 15.35 (90 min)
Uvod v model učinkovite komunikacije (Dober stik, spremljanje in vodenje)

ODMOR (10 min)

- 15.45 – 17.15 (90 min)
Kalibriranje kot predpogoj uspešne komunikacije

- 17.15 – 18.30 (75 min)
Individualno svetovanje

Tretji dan, Atiya Chaudhry-Green, MBA

- 8.30 – 10.00 (90 min)
Model učinkovite komunikacije

ODMOR (10 min)

- 10.10 – 11.40 (90 min)
Dober stik in spremljanje kot del učinkovite komunikacije

ODMOR (10 min)

- 11.50 – 13.20 (90 min)
Vodenje kot del učinovite komunikacije

ODMOR (45 min, čas za kosilo)

- 14.05 – 15.35 (90 min)
Metode za upravljanje z notranjimi stanji in s čustvi (asociacija, disociacija, empatija)

ODMOR (10 min)

- 15.45 – 17.15 (90 min)
Postavljanje dobro oblikovanih cljev (SMART)

- 17.15 – 18.30 (75 min)
Individualno svetovanje

Četrti dan, vodi dr. Neja Zupan

- 8.30 – 10.00 (90 min)
Uvod v sidranje

ODMOR (10 min)

- 10.10 – 11.40 (90 min)
Sidranje

ODMOR (10 min)

- 11.50 – 13.20 (90 min)
Model konstruktivne (sendvič) povratne informacije

ODMOR (45 min, čas za kosilo)

- 14.05 – 15.35 (90 min)
Pozitivni jezikovni vzorci
Ciljna uporaba jezika in jezikovnih vzorcev (osnove)

ODMOR (10 min)

- 15.45 – 17.15 (90 min)
Aplikacija NLP veščin za zdravstvene delavce

- 17.15 – 18.30 (75 min)
Individualno svetovanje

Namen projekta je opolnomočiti klinične mentorje v učnih bazah in študente zdravstvene nege na študijskem programu prve stopnje s komunikacijskimi veščinami. Strokovnjaki so ugotovili, da je za uspešnost na delovnem mestu poleg visoke strokovne usposobljenosti, pomembno tudi obvladovanje komunikacijskih veščin. Enako velja za zaposlene v zdravstveni negi. Z obvladovanjem komunikacijskih veščin pri delu s pacienti, študenti, s sodelavci in drugim zdravstvenimi sodelavci naše strokovne veščine še oplemenitimo.

Izobraževalni program Osebna odličnost v zdravstvu obsega 90 urni izobraževalni program. Program izpopolnjevanja vsebuje 45 ur neposredne prisotnosti udeleženca na izobraževanju in 45 ur individualnega dela udeleženca, po navodilih izvajalcev izobraževanja.

Osebna odličnost v zdravstvu je izobraževalni program, ki temelji na znanjih NLP. NLP ali Nevro Lingvistično Programiranje je v zadnjem času pridobilo na pomenu in je ena najbolj iskanih komunikacijskih metod. Je eden od načinov, kako razmišljati o ljudeh in komunikacijskih procesih ter predstavlja tehnike, modele in veščine za učinkovito komunikacijo v izobraževanju, terapiji, vodenju, zdravstvu in drugje (De Luynes, 1995 v Brown, 2004; Kandersen et al, 2007).

Udeleženec po zaključku izobraževanja prejme NLP diplomo in potrdilo o pridobljenih 3 ECTS, ki jih lahko uveljavlja na študijskem programu prve ali druge stopnje Zdravstvena nega na VŠZNJ.


 

doc. dr. Brigita Skela Savič
D E K A N J A

 

Program izobraževanja iz Nevro Lingvističnega Programiranja


dr. Nina Hocevar: Osebna odlicnost v zdravstvu

dr. Daniel Charleton Green: Osebna odlicnost v zdravstvu
Atiya Chaudhry Green: Osebna odlicnost v zdravstvu
dr. Neja Zupan: Osebna odlicnost v zdravstvu