17/10/2012

6. šola za klinične mentorje: Sodobna zdravstvena nega ali znanja, ki jih potrebujejo klinični mentorji za profesionalni karierni razvoj: teoretični koncepti delovanja stroke, na dokazih podprto delovanje, kakovost in vodenje

 

Operacija delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.


Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

bo izvedla 6. šolo za klinične mentorje

»Sodobna zdravstvena nega ali znanja, ki jih potrebujejo klinični mentorji za profesionalni karierni razvoj: teoretični koncepti delovanja stroke, na dokazih podprto delovanje, kakovost in vodenje«



6. šola za klinične mentorje bo sestavljena iz štirih dogodkov:

Datum:
Naslov dogodka:
Druge informacije:

17. 10. 2012

3. simpozij: Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv
Lokacija izvedbe:
Psihiatrična bolnišnica Begunje

Ciljna skupina:
študenti, klinični mentorji v učnih bazah.
 
22. 11. 2012 4. šola raziskovanja z mednarodno udeležbo: »Integracija znanja in potreb v raziskovanju: razvojni in raziskovalni oddelki v zdravstveni negi«
Lokacija izvedbe:
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika

Ciljna skupina:
študenti, klinični mentorji v učnih bazah.
 

31. 1.
2013


Kakovost, vodenje in varnost pacientov v zdravstvu in zdravstveni negi

Lokacija izvedbe
:
Univerzitetni klinični center
Predavalnica 3

Ciljna skupina:
študenti, klinični mentorji v učnih bazah.
 
5. 2.
2013

Teoretični koncepti delovanja v zdravstveni negi


Lokacija izvedbe
:
Univerzitetni klinični center
Predavalnica 3

Ciljna skupina:
študenti, klinični mentorji v učnih bazah.
 


V izvedbo 6. šole za klinične mentorje bodo vključeni priznani domači in mednarodni strokovnjaki.

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili izobraževanje v skupnem obsegu 50 pedagoških ur, pridobijo 2 ECTS (ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System ali Evropski sistem prenosa in zbiranja kreditnih točk), ki ju lahko uveljavljajo pri predmetu »Edukacijski in mentorski procesi v klinični praksi zdravstvene nege«  akreditiranega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice. Udeleženci prejmejo tudi sorazmerni delež ECTS točk glede na udeležbo na vseh štirih delavnicah in sicer 0,5 ECTS na posamezno delavnico.



 

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja