Fukcionalno izobraževanje za mentorje klinične prakse Visoke šole..." /> Fukcionalno izobraževanje za mentorje klinične prakse Visoke šole..." />
12/10/2007

Fukcionalno izobraževanje za mentorje klinične prakse Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice: Mentor in študent v klinični praksi zdravstvene nege - Kako doseči načrtovane kompetence študenta


Datum izobraževanja: 12. in 19. 10. 2007 - Udeleženci so se morali udeležiti obeh dvournih srečanj in v njih aktivno sodelovati.


Ciljna skupina izobraževanja
:
Mentorji študentom Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, ki so bili vključeni v izobraževalni proces v okviru izvajanja praktičnega usposabljanja/opravljanja klinične prakse. Izobraževanja se je udeležilo 40 kliničnih mentorjev.


Splošni cilji izobraževanja:

• spoznati vloge mentorja, namen mentorstva, njegov potek in organizacijo,
• spoznati značilnosti procesa vzpostavljanja, ohranjanja, vzpodbujanja odnosa med mentorjem in študentom, komunikacija in komunikacijske veščine,
• spoznati učno okolje klinične prakse, njegove značilnosti in pasti v povezavi z mentorjem, zaposlenimi kot študenti,
• vzpostaviti in utrditi sodelovanje med šolskim in kliničnim mentorjem, ki doprinaša k razvijanju in utrjevanju strokovnih veščin in kompetenc študentov zdravstvene nege.


Izvajalci izobraževanja:

• dr. Skela Savič Brigita
• Lokar Katarina
• mag. Ramšak Jožica


Funkcionalno izobraževanje za mentorje klinične prakse je bilo brezplačno in je  vpisano v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije pod številko 78/2007.