07/06/2013

6. mednarodna znanstvena konferenca: »Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče potrebe po zdravstveni obravnavi«
 

6. MEDNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCA
»ZNANJE IN ODGOVORNOST ZA SPREMEMBE IN RAZVOJ V ZDRAVSTVU GLEDE NA RASTOČE POTREBE PO ZDRAVSTVENI OBRAVNAVI«

6. in 7. junij 2013, v Ljubljani 


 6. mednarodna znanstvena konferenca z naslovom »Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče potrebe po zdravstveni obravnavi«, je potekala 6. in 7. junija 2013, v Ljubljani.

Konferenca je bila namenjena predstavitvi aktualnega raziskovalnega in razvojnega dela iz kliničnih okolij, visokošolskih in drugih zavodov ter predstavitvi razvojnih strategij na področju sodobne zdravstvene obravnave v zaostrenih ekonomskih pogojih. Na konferenco so bili vabljeni tudi magistrski in doktorski študenti in njihovi mentorji.

Tematska področja:

 • Znanje za klinično delo in vodenje na vseh nivojih
 • Management in kakovost v zdravstvu
 • Pomen raziskovanja in na dokazih temelječega dela
 • Znanje in potrebe po zdravstvenih delavcih v družbi
 • Izobraževanje in klinično usposabljanje za poklice v zdravstvu
 • Povezovanje in dialog med sektorji družbene skrbi v državi (zdravstvo, sociala, trg dela)
 • Etične dimenzije raziskovanja in kliničnega dela
 • Promocija zdravja v vseh življenjskih obdobjih
 • Partnersko vodenje in obravnava pacienta
 • Vloga in pomen zdravstvene nege v sodobni družbi
 • Razvojno inovativno povezovanje med visokošolskimi zavodi in kliničnim okoljem
 • Klinično raziskovanje – primeri izboljševanja prakse
 • Družba, zdravje in politikaFOTOGRAFIJE

ZBORNIK

  

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja