25/09/2013

7. šola za klinične mentorje: Odgovornost za kakovostno visokošolsko izobraževanje na področju zdravstvene nege: nekateri vidiki izboljšav v procesu kliničnega usposabljanja

 

 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve  3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva
.Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

je izvedla 7. šolo za klinične mentorje

»Odgovornost za kakovostno visokošolsko izobraževanje na področju zdravstvene nege: nekateri vidiki izboljšav v procesu kliničnega usposabljanja«

24. september 2013, konferenčna dvorana Zavarovalnice Triglav, Bleiweisova 20, Kranj


PROGRAM

FOTOGRAFIJE
 
ZBORNIK

7. šola za klinične mentorje je poteka v sklopu projekta Kontinuiran razvoj sistema kakovosti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) za doseganje mednarodne odličnosti visokošolskega izobraževanja na področju zdravstva. Več o projektu si lahko preberete tukaj...

 

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja