25/09/2013

4. Simpozij Katedre za temeljne vede: Okužbe, povezane z zdravstvom

 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve  3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.


Simpozij je potekal 15. oktobra 2013 v konferenčni dvorani Zavarovalnice Triglav v Kranju.  Namenjen je bil vsem zdravstvenim delavcem, raziskovalcem in študentom, ki delujejo na področju okužb povezanih z zdravstvom. Okužbe povezane z zdravstvom so kazalnik kakovosti dela zdravstvenih ustanov. Z izbranimi vsebinami posveta smo udeležence seznanili o pomenu kakovostne in varne zdravstvene oskrbe kot tudi o preprečevanju, razumevanju in hitrem zaznavanju okužb povezanih z zdravstvom.


PROGRAM SIMPOZIJA

FOTOGRAFIJE

ZBORNIK
 

Predstojnica katedre
doc. dr. Irena Grmek Košnik
Predstojnica Centra
dr. Simona Hvalič Touzery
Dekanja
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič