17/01/2014

6. Zimsko šolo tutorstva z naslovom »Mladi in študij danes: motivacija, stiska, dojemanje uspeha«


Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve  3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.
Komisija za tutorstvo
in
Center za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo

sta organizirala

6. Zimsko šolo tutorstvaMLADI IN ŠTUDIJ DANES: MOTIVACIJA, STISKA, DOJEMANJE USPEHA

13. februarja 2014
VŠZNJ, Predavalnica 2


Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je organizirala 6. Zimsko šolo tutorstva  z naslovom »Mladi in študij danes: motivacija, stiska, dojemanje uspeha«, ki je potekala v četrtek, 13. februarja 2014. Zimska šola tutorstva je bila namenjena vsem, ki izvajajo tutorstvo na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice, in sicer študentom tutorjem in učiteljem tutorjem. Namen zimske šole tutorstva, ki se bo izvajala v obliki predavanj in delavnic, je poglobitev in osvojitev novih znanj za uspešno izvajanje tutorstva.
 

PROGRAM


g. Marko Juhant


udeleženci šole tutorstva


Humanitarna medicinska odprava Zambija
Blaž Acceto,
Petra Hribar in Monika Žemlja, absolventi študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega na VŠZNJ

 


izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja