28/03/2014

7. Posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - Quo Vadis: Kazalniki kakovosti za kakovostno visokošolsko izobraževanje v zdravstveni negi in ravni odgovornosti

 


 

 


 


Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
je v sodelovanju z
-    Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani,
-    Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru,
-    Fakulteto za vede o zdravju Univerze na Primorskem 
-    Zbornico zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

izvedla
7. posvet z mednarodno udeležbo
MOJA KARIERA - QUO VADIS:
   
Kazalniki kakovosti in ravni odgovornosti za kakovostno visokošolsko izobraževanje v zdravstveni negi

Posvet z okroglo mizo je potekal v četrtek, 27. 3. 2014
v Hotelu Mons, Ljubljana, s pričetkom ob 9. uri.
 

Posvet je bil namenjen menedžerjem in vodjem v visokošolskih in zdravstvenih zavodih, odgovornim v zdravstveni in visokošolski politiki, odgovornim v združenjih na področju zdravstvene nege, diplomiranim medicinskim sestram, visokošolskim učiteljem in strokovnim sodelavcem na področju zdravstvene nege, študentom magistrskega študija zdravstvene nege, idr.


ZAKLJUČKI POSVETA

SPOROČILO ZA JAVNOST

PROGRAM POSVETA

FOTOGRAFIJE

FOTOGRAFIJE

ZBORNIK


Projekt z naslovom »Kontinuiran razvoj sistema kakovosti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) za doseganje mednarodne odličnosti visokošolskega izobraževanja na področju zdravstva.« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: 3.3. Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

 


izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
dekanja