05/06/2014

6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved – vtisi aktivnih udeležencev – diplomantov članov Alumni kluba

 Moto 6. študentske konference ŠTUDENTI ZDRAVSTVENIH VED PRISPEVAJO K ZDRAVJU DRUŽBE in njen program je napovedoval številne zanimive prispevke, ki smo jih študentje in diplomanti napisali s pomočjo mentorjev in somentorjev. Po uvodnem nagovoru organizatorja, ki je poudaril, da tudi študentje in diplomanti s strokovnimi prispevki prispevamo k razvoju stroke, je sledilo predavanje psihologa o sprejemanju lastne odgovornosti za uspešen študij in kasneje za delovno uspešnost. 

In prav povabilo za sodelovanje na konferenci je pomenilo, da je bil naš trud pri nastajanju diplomskega dela opažen in  prepoznan, z aktivnim sodelovanjem na konferenci pa smo dokazali, da želimo sooustvarjati in pomagati pri napredku stroke. 
Prepričana sem, da smo tako aktivni udeleženci kot slušatelji skupaj preživeli vsebinsko bogat dan. 
(Lidija Čampa, dipl. m. s.)
 
Menim, da spoznavanje in sodelovanje z študenti, profesorji iz drugih fakultet močno pripomore k razvijanju miselnih sposobnosti  ter izmenjavi izkušenj in mnenj, kar tudi pozitivno vpliva na sam razvoj stroke (Alisa Lika, dipl. m. s.).