23/12/2014

Srečanje članov ALUMNI KLUBA v okviru 6. šole raziskovanja z mednarodno udeležbo: Pomen raziskovanja za razvoj stroke - Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina

Člani Alumni kluba so se aktivno udeležili 6. šole raziskovanja z mednarodno udeležbo: Pomen raziskovanja za razvoj stroke - Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina. Na šoli za raziskovanje je bil predstavljen pomen raziskovanja za razvoj zdravstvene nege kot znanstvene discipline. Člani Alumni kluba so predstavili svoja magistrska dela, s poudarkom na raziskovanem delu. 
 

Ob zaključku dogodka je bila okrogla miza z naslovom RAZVOJ STROKE IN PREPOZNAVNOST FZJ SKOZI DOSEŽKE DIPLOMANTOV: VLOGA ALUMNI KLUBA, kjer smo prišli do zaključkov, da je za razvoj stroke in Fakultete za zdravstvo Jesenice, pomembno povezovanje diplomantov, promoviranje dosežkov diplomantov ter na ta način ustvarjanje podobe poklica.
 
Podan je bil tudi predlog: v okviru Alumni kluba razviti raziskovalno skupino, s katero želimo združevati strokovnjake iz prakse, ki bodo s svojim raziskovalnim delom prispevali k razvoju stroke in zagotavljanju kakovostne oskrbe populacije.
 
Izvoljena je bila nova predsednica Alumni kluba, ga. Nina Pogačnik, dipl. m. s.