4. posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - Quo Vadis:..." /> 4. posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - Quo Vadis:..." />
03/03/2011

4. posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - Quo Vadis: Specializacije v zdravstveni negi - partnerstvo med zdravstveno nego in medicino


 


 

 


4. posvet z mednarodno udeležbo

Moja kariera – Quo Vadis:

Specializacije v zdravstveni negi –
Partnerstvo med zdravstveno nego in medicino


Posvet z okroglo mizo je potekal v torek, 08. 03. 2011 v Ljubljani,
v City Hotelu, Ljubljana, z začetkom ob 9. uri.

4. posvet z mednarodno udeležbo »Specializacije v zdravstveni negi – partnerstvo med zdravstveno nego in medicino« je organizirala Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice in ga pripravila v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Zbornico zdravstvene in babiške nege – Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Velja poudariti, da so ti, že tradicionalni posveti VŠZNJ, pomembni, saj na njih odstiramo problematiko kariernega razvoja v zdravstveni negi, probleme na področju izobraževanja in pomen znanj v zdravstveni negi za potrebe družbe. Rezultati posveta v letu 2010, na katerem smo gostili generalnega sekretarja European Federation of Nurses, gospoda Paula de Riva, so dali pomembna izhodišča za oblikovanje Nacionalne strategije izobraževanja v zdravstveni negi v Sloveniji, ki je s pomočjo mnogih strokovnjakov nastala pod okriljem Zbornice - Zveze in je danes objavljena na spletni strani Zbornice - Zveze. Zaključki dosedanjih treh posvetov so vedno dali pomembna izhodišča za razvoj aktivnosti in kazalcev kakovosti na področju izobraževanja in profesionalnega razvoja v zdravstveni negi. 

Letošnji posvet se je dotaknil pomembne teme, ki postaja realnost – specializacije v zdravstveni negi. Našemu vabilu k aktivni udeležbi se je odzvalo 23 domačih in dve tuji strokovnjakinji. V sklopu posveta je bilo izvedenih 17 predavanj in okrogla miza z devetimi udeleženci. Ob tej priložnosti smo izdali Zbornik predavanj vseh aktivnih udeležencev.

Povprašavanje po udeležbi na posvetu je bilo veliko, tako da smo morali kljub zanimanju prijave omejiti. Posveta se je udeležilo 130 aktivnih in pasivnih udeležencev.

Cilji posveta so bili:

  • predeliti specializacije in specialna znanja v zdravstveni negi;
  • opredeliti specializacije kot obliko formalnega podiplomskega izobraževanja, z razvojem programov teoretične in praktične narave;
  • seznaniti se z izkušnjami držav EU na področju specializacij in specialnih znanj v zdravstveni negi;
  • opredeliti potrebe po specializacijah in specialnih znanjih v zdravstvenih zavodih in širši družbeni skupnosti v Sloveniji;
  • opredeliti, kako lahko specializacije in specialna znanja v zdravstveni negi prispevajo k dostopnosti in izboljšanju zdravstvene obravnave ter finančni vzdržnosti zdravstvenega sistema v družbi;
  • opredeliti odgovornost zdravstvenega menedžmenta, nacionalnih združenj, financerjev zdravstvenega varstva in politike do razvoja specializacij in specialnih znanj v Sloveniji;
  • opredeliti nadaljnje razvojne aktivnosti na področju specializacij in specialnih znanj v zdravstveni negi.
     

Program posveta

Izjava za medije

Objava programa v reviji Utrip


O specializacijah v zdravstveni negi v medijih in odzivi na posvet:

ZIB Bilten, str. 4 (09. 03. 2011)

Medicina danes (09. 03. 2011)


Zaključki 4. posveta Moja kariera - Quo Vadis: Specializacije v zdravstveni negi – partnerstvo med zdravstveno nego in medicino
 


doc. dr. Brigita Skela Savič
D E K A N J A