23/06/2015

9. šola za klinične mentorje
Izvedli smo  9. šolo za klinične mentorje z naslovom

Teorije in modeli zdravstvene nege. Kako jih uporabiti na kliničnih problemih?
 

9. šola za klinične mentorje je potekala v Kolpernu na Stari Savi na Jesenicah dne 17. 9. 2015 s pričetkom ob 8.00 uri.

Tematski sklopi:

I. TEORIJE IN MODELI ZDRAVSTVENE NEGE

II. UPORABNOST TEORETIČNIH MODELOV V KLINIČNEM OKOLJU

III. PREDLOGI IZBOLJŠAV V PROCESU KLINIČNEGA USPOSABLJANJA 


Udeležence sta nagovorili Prodekanja za izobraževanje FZJ Sanela Pivač, mag. zdr. neg., ter predsednica DMSBZT Gorenjske Alenka Bijol, dipl. m. s., univ. dipl. soc. 

17 predavateljev je razpravljalo o Teorijah in modelih zdravstvene nege, o Uporabnosti teoretičnih modelov v kliničnem okolju ter o Kliničnem usposabljanju kot procesu nenehnega izboljševanja. Predavali so predavatelji iz FZJ in učnih baz FZJ (Psihiatrična bolnišnica Begunje, Reševalna postaja UKC Ljubljana, ZD Kranj, ZD Metelkova, Klinika Golnik, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Splošna bolnišnica Jesenice, ZD Ljubljana)

Ob tej priložnosti smo podelili tudi nagrade naj mentorjem, ki so bili v letošnjem letu trije.


Čestitamo ge. Lepi Pibernik, ge. Karmen Romih ter ge. Zlati Živič.

 

D E K A N J A

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

 


PROGRAM