2. simpozij Katedre za temeljne vede: Etiologija in..." /> 2. simpozij Katedre za temeljne vede: Etiologija in..." />
17/06/2011

2. simpozij Katedre za temeljne vede: Etiologija in patologija debelosti

 

            

CENTER ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE, KARIERNO SVETOVANJE, TUTORSTVO IN MENTORSTVO

in

KATEDRA ZA TEMELJNE VEDE
VABIMO VAS K AKTIVNI UDELEŽBI


na 

2. SIMPOZIJ KATEDRE ZA TEMELJNE VEDE

ETIOLOGIJA IN PATOLOGIJA DEBELOSTI


Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

Predavalnica 1

 

13. oktober 2011
 

 

 Tematska področja:

 • Epidemiologija in klinična slika debelosti
 • Patofiziologija debelosti – Novosti
 • Genetika debelosti
 • Debelost in bolezni
 • Debelost v različnih starostnih obdobjih
 • Obravnava debelosti na različnih ravneh zdravstvenega varstva
 • Programi zdravljenja debelosti
 • Vloga zdravstvene nege pri obravnavi debelosti
 • Promocija zdravja in preprečevanje debelosti                                                          
  Pomembni datumi:
 • 3. maj 2011: sprejem izvlečkov
 • 16. maj 2011: obvestilo o sprejetih abstraktih
 • 8. julij 2011: oddaja prispevkov
 • 20. julij 2011: recenzije prispevkov
 • 26. avgust 2011: oddaja končnih prispevkov                                                      


  Navodila za pripravo izvlečka.


  Izvleček pošljite po e-pošti na center@vszn-je.si ali na
  faks: +386 4 5869 363.

 

 

PROGRAM:

08.00 – 09.00  
Registracija udeležencev simpozija

 
09.00 – 09.30 
Uvodni nagovori

doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik, predstojnica katedre za temeljne  vede VŠZNJ
doc. dr. Brigita Skela Savič, dekanja VŠZNJ
dr. Katja Povhe Jemec, Ministrstvo za zdravje

Plenarna predavanja
Moderatorki: doc. dr. Brigita Skela Savič, doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik 

09.30 – 09.55 
Debelost- izziv javnega zdravja

dr. Katja Povhe Jemec
 
09.55 – 10.20 
Epidemiologija prekomerne prehranjenosti in debelosti

doc. dr. Irena Grmek Košnik
 
10.20- 10.45 
Debelost – bolezen posameznika in družbe

asist. dr. Jelka Zaletel Vrtovec
 
10.45 – 11.00 
Razprava

 
11.00 – 11.15 
Odmor

 
11.15 – 11.40 
Kirurško zdravljenje pacientov po medicinsko vodenem hujšanju

prof. dr. Uroš Ahčan, Nina Suvorov
 
11.40 – 12.05 
Možnosti in omejitve zdravljenja debelosti z zdravili
prof. dr. Aleš Krbavčič
 
12.05 – 12.20 
Razprava

 

12.20 – 13.30 
Odmor za kosilo

 

SEKCIJE


Tema: FIZOLOŠKI, ETIOLOŠKI IN
GENETSKI DEJAVNIKI DEBELOSTI
Tema: DEBELOST - RIZIČNI DEJVNIKI
ZA RAZVOJ BOLEZNI
Moderatorja: mag. Andreja Čufar,
dr. Aleš Jerin
Moderatorja: doc. dr. Brigita Skela Savič
Gregor Kalan

13.30 - 13.50
Patofiziologija debelosti

dr. Nejka Potočnik


13.30 – 13.45
Debelosti pridružena obolenja

Gregor Kalan

13.50 – 14.10 
Vpliv genetskih in epigenetskih dejavnikov na
razvoj debelosti

doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
13.45 – 14.00 
Metabolični sindrom – patofiziologija in vpliv na
srčno žilne bolezni

Marija Mulej
14.10 – 14.30 
Debelost – javnozdravstveni problem v Sloveniji

doc. dr. Cirila Hlastan Ribič in ostali
14.00 – 14.15 
Metabolični sindrom in nosečnostna sladkorna
bolezen

Karmen Janša
 
14.30 – 14.50 
Hormoni in označevalci vnetja pri debelosti

dr. Aleš Jerin
 
14.15 – 14.30 
Debelost in infekcijske bolezni

doc. dr. Maja Sočan
 

14.50 – 15.00 
Razprava

 

14.30 – 14.45 
Debelost kot rizični dejavnik za luskavico

Lina Virnik  Kovač
 
15.00 – 15.15 
Odmor
14.45 – 15.00 
Razprava
  15.00 – 15.15 
Odmor

Tema: DEBELOST – IZZIV ZDRAVSTVENIH
DELAVCEV

Tema: PROMOCIJA ZDRAVJA IN STRATEGIJE
ZA PREPREČEVANJE DEBELOSTI
Moderatorja: doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik,
Andrej Fink
Moderatorja: doc. dr. Irena Grmek Košnik,
Gregor Kalan
15.15 – 15.30 
Ekstremna debelost – ekstremni izziv za
zdravstvene reševalce
Andrej Fink
 
15.15 – 15.30 
Prekomerna prehranjenost in debelost pri otrocih
in mladostnikih

dr. Alenka Hafner
15.30 – 15.45 
Laboratorijski kazalci dislipidemije
mag. Marija Gartner,
mag. Martina Pogačar Kavčič,
doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
15.30 – 15.45 
Gibalna aktivnost slovenskih otrok
doc. dr. Joca Zurc

 

15.45 – 16.00 
Pričakovani aktualni problemi v zdravstveni
negi pri debelem pacientu

Sedina Kalender Smajlovič, Sanela Pivač

15.45 – 16.00 
Program za spodbujanje zdravega načina življenja
v lokalnem okolju – predstavitev izvajanja v
gorenjski regiji

mag. Marjetja Hovnik Keršmanc, dr. Alenka Hafner
16.00 – 16.15 
Zdravila za zdravljenje debelosti

mag. Andreja Čufar
 
16.00 – 16.15 
Direktive EU v boju proti debelosti prebivalcev EU

Tina Zalokar, doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
16.15 – 16.30 
Razprava in zaključek simpozija
16.15 – 16.30 
Razprava in zaključek simpozija

 


Programski odbor simpozija:
doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik, predsednica, doc. dr. Brigita Skela Savič,
doc. dr. Irena Grmek Košnik


KOTIZACIJA:

VRSTA UDELEŽBE
ZGODNJA KOTIZACIJA
DO 15. 9. 2011
POZNA KOTIZACIJA
PO 16. 9. 2011
Aktivna udeležba
 
100 EUR
 
 
Pasivna udeležba
 
140 EUR
 
160 EUR
 
DDV je vključen v ceno kotizacijo    V kotizacijo so vključeni pijača in prigrizki med odmorom, potrdilo o udeležbi in študijsko gradivo. Fizične osebe nakažejo kotizacijo na transakcijski račun Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice na številko: SI56 0700 0000 1033 819, sklic 00-50004. Pravne osebe poravnajo kotizacijo po izstavitvi računa v valutnem roku.

Na simpozij se lahko prijavite preko prijavnice, ki je objavljena v informativnem biltenu Utrip ali preko
prijavnice, ki je objavljena na spletni strani Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, v rubriki Dogodki (www.vszn-je.si). Prijavnico natisnete, izpolnite in jo pošljete po pošti na naslov Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice ali po faksu na številko: +386 4 5869 363. 

 Dodatne informacije na št.: 04 5869 360 ali po e-pošti: center@vszn-je.si.


Vljudno vabljeni! 

PREDSTOJNICA KATEDRE ZA TEMELJNE VEDE
doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
D E K A N J A
doc. dr. Brigita Skela Savič