28/09/2010

Simpozij Katedre za temeljne vede: Sindrom odvisnosti od alkohola - diagnostični in terapevtski vidiki

13. oktobra 2010 je na Bledu v hotelu Best Western Premier Hotel Lovec (dvorana Panorama) potekal 1. simpozij Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) »Sindrom odvisnosti od alkohola – diagnostični in terapevtski vidiki«. Vsebinsko so simpozij zasnovali visokošolski učitelji Katedre za temeljne vede VŠZNJ, organizacijsko je simpozij potekal pod okriljem Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo VŠZNJ. Simpozij je znak uspešnega razvoja VŠZNJ na področju strokovnega delovanja kateder VŠZNJ.

Na simpoziju so sodelovali priznani visokošolski profesorji, raziskovalci in strokovnjaki iz slovenskega kliničnega okolja, ki se ukvarjajo z zdravljenjem odvisnih od alkohola in preprečevanjem tega pojava. Predavatelji so s svojimi predstavitvami povezali teorijo z izsledki raziskav in učinkovitimi metodami zdravljenja kroničnega alkoholizma. Program simpozija je zajemal področje preventive, epidemiologije, genske pogojenosti, klinična stanja povezana z alkoholom, zdravljenje, zdravstveno nego, družbeni vidik alkoholizma in nova spoznanja na obravnavanih temah. Simpozij je udeležencem ponudil celovito strokovno informacijo in poudaril pomen povezovanja različnih strokovnjakov. Plenarni predavatelji so prihajali s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani (prof. dr. Slavko Pečar, prof. dr. Marija Sollner Dolenc), Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj (mag. Marjeta Hovnik Keršmanc), Psihiatrične klinike Ljubljana (doc. dr. Maja Rus Makovec), Psihiatrične bolnišnice Begunje (gospa Grantar Štular Helena), Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik, doc. dr. Joca Zurc). V popoldanskem delu je simpozij potekal v dveh sekcijah in sicer Patifiziološki učinki alkohola in Psihološke in socialne posledice odvisnosti. Predavatelji so prihajali iz Splošne bolnišnice Jesenice, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Zdravstvenega doma Kranj, Psihiatrične bolnišnice Idrija, Srednje zdravstvene šole Ljubljana, Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj, Psihiatrične klinike Ljubljana in Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. Simpozij je imel tudi poster sekcijo, na kateri je bilo predstavljenih pet posterjev.

Značilnost simpozija je bila timska obravnava sindroma alkoholizma, saj so se zbrali strokovnjaki različnih poklicnih skupin, ki delujejo na tem področju. Ministrstvo za zdravje je izkazalo podporo simpoziju. Gospod Jože Hren iz Direktorata za javno zdravje je v imenu direktorice gospe Mojce Gruntar Činč v uvodnem pozdravu predstavil politiko države do tega sindroma in načrt aktivnosti za obvladovanje le-tega ter podprl aktivno vlogo VŠZNJ na temah, ki so aktualne pri krepitvi zdravja v družbi.
Pomemben dosežek simpozija je recenziran zbornik prispevkov z naslovom Sindrom odvisnosti od alkohola - diagnostični in terapevtski vidiki (23 prispevkov, 237 strani), ki je dobro študijsko gradivo za klinična okolja in študente različnih študijskih programov na področju zdravstva.


Program in dodatne informacije.