08/04/2011

4. dnevi Angele Boškin: Varnost - rdeča nit celostne obravnave pacientov
 


Splošna bolnišnica Jesenice in Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice sta pripravili že četrto strokovno srečanje, ki je bilo posvečeno Angeli Boškin, prvi medicinski sestri na Slovenskem, ki je svojo karierno pot pričela prav na Jesenicah.

Letošnje srečanje je imelo naslov VARNOST – rdeča nit celostne zdravstvene obravnave. Srečanje je potekalo 7.  in 8. aprila 2011, v hotelu Špik, Gozd Martuljek. Strokovno srečanje sta pripravili ustanovi, ki sta prepoznani po svojih prizadevanjih za kakovost. Splošna bolnišnica Jesenice je vodilna bolnišnica pri uvajanju politike celovite kakovosti v zdravstveni dejavnosti in je zgled ter mnogim zdravstvenim zavodom referenčna bolnišnica za uvajanje sprememb in razvijanje kulture kakovosti in varnosti. Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je v kratkem času svojega delovanja postala prepoznana po kakovostnem pedagoškem delu in prenašanju mednarodnih standardov na področju visokošolskega izobraževanja v zdravstveni negi in širše. Dosegla je pomembne dosežke na področju raziskovalnega in razvojnega dela ter mednarodne vpetosti. VŠZNJ je edina šola, ki ima na programu prve stopnje Zdravstvena nega (VS) obvezni predmet Procesna metodologija dela – kakovost v zdravstvu in zdravstveni negi.

Dnevi Angele Boškin so usmerjeni v kakovost in varnost v zdravstvu, povezujejo teorijo in prakso in spodbujajo prenos dobrih praks med zdravstvenimi zavodi. Strokovno srečanje je multidisciplinarno, saj je le s povezovanjem vseh poklicnih skupin v zdravstvenem timu mogoče doseči cilje kakovosti in varnosti v zdravstvu. V sklopu dogodka je bil izdan tudi zbornik predavanj.


Program dogodka

Za udeležbo na seminarju se dodelijo licenčne točke Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije. 


Organizacijski odbor
: Zdenka Kramar, Nevenka Marinšek, Maja Valjavec, Lidija Ahec, Mateja Bahun, Nada Macura Višič, Zorica Panič, Jana Lavtižar, Milenka Rustja, Marta Smodiš, Ozrenka Nikolič Vranič, Andreja Kraigher

Programski odbor: Zdenka Kramar, dr. Brigita Skela Savič, Nevenka Marinšek, Mateja Bahun, Brigita Mavsar Najdenov, dr. Simona Hvalič Touzery


doc. dr. Brigita Skela Savič
DEKANJA
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
Zdenka Kramar, dipl. m. s.
Pomočnica direktorja za področje
zdravstvene nege Splošne bolnišnice Jesenice