21/06/2010

Strokovni posvet z učnimi delavnicami: Priložnosti za izboljševanje klinične prakse na področju zdravstvene nege starostnika

 

Operacija »Usposabljanje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvene nege za kakovostno delo s starostniki – priložnosti za izboljševanje klinične prakse na področju zdravstvene nege starostnika«, se financira iz Evropskega socialnega sklada.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.”

Projekt št. OP RCV_VS-10-09

 

Strokovni posvet je potekal v Študijskem središču Ljubljana, na Letališki cesti 16. Na njem je s predavanji sodelovalo 13 domačih in tujih strokovnjakov, izvedenih je bilo pet učnih delavnic.

Namen posveta je bil opolnomočiti klinične mentorje v učnih bazah in študente zdravstvene nege z znanji s področja kakovostnega dela s starimi ljudmi v kliničnem okolju. Demografski trendi namreč kažejo na povečevanje števila starih ljudi, s tem pa tudi naraščanje potreb starih ljudi po oskrbi in negi. Za kakovostno zdravstveno obravnavo starih ljudi in njihovih potreb je potrebno strokovno znanje. Tuja in domača spoznanja pa kažejo, da so  posamezne poklicne skupine malo pripravljene na zdravstveno obravnavo in socialno skrb za starejše in da se malo strokovnjakov danes odloči, da bi svojo kariero razvijali na tem strokovnem področju. Z izobraževanjem so klinični mentorji in študenti razvijali pozitivni odnos do dela s starimi ljudmi v kliničnem okolju in pridobili sodobna znanja in veščine za delo z njimi.

Strokovni posvet je del razvojnega projekta »Usposabljanje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvene nege za kakovostno delo s starostniki – priložnosti za izboljševanje klinične prakse na področju zdravstvene nege starostnika«, ki smo ga  letos pridobili na javnem razpisu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Projekt se financira iz Evropskega socialnega sklada in izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.”
Ob tej priložnosti je izšel Zbornik prispevkov. 
 

Program posveta.