Posvet: Patronažna zdravstvena nega pred novimi izzivi ..." /> Posvet: Patronažna zdravstvena nega pred novimi izzivi ..." />
07/06/2011

Posvet: Patronažna zdravstvena nega pred novimi izzivi

 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
in
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

 

PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA PRED NOVIMI IZZIVI

 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornici – Zvezi) in Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) sta skupaj pripravili posvet namenjen patronažnim medicinskim sestram,  z naslovom Patronažna zdravstvena nega pred novimi izzivi. Posvet je potekal 7. junija v Študijskem središču VŠZNJ v Ljubljani.

Več o izvedenem posvetu si lahko preberete tukaj...


Program:

 

9.00 do 9.30
Registracija udeležencev
 
9.30 do 9.40
Uvodni pozdrav
 
9.40 do 10.10
Patronažna medicinska sestra in biopsihosocialni model javnega zdravja
Dubravka Sancin, prof. zdr. vzg., Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Mariboru
 
10.10 do 10.55
The Nurses role in Assessment of Need/Care Management: in the Provision of Health and Social Care in the Community
Brian Johnston, RMN, BA, BSc (Hons), University of West of Scotland, Scotland United Kingdom, visokošolski učitelj na Erasmus izmenjavi na VŠZNJ
 
10.55 do 11.25
Možnosti in ovire za integracijo zdravstvene nege in socialne oskrbe

Andreja Peternelj, dipl. m. s., članica Zdravstvenega sveta, strokovna sodelavka VŠZNJ
 
11.25 do 11.55
Odmor
 
11.55 do 12.25
Integracija zdravstvene nege in oskrbe v socialnih zavodih

Jelka Černivec, dipl. m. s., Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih
 
12.25 do 13.10
Towards a public health approach to palliative care: perspective in community nursing

dr. Stuart Milligan, University of West of Scotland, Scotland United Kingdom, visokošolski učitelj na Erasmus izmenjavi na VŠZNJ
 
13.10 do 13.30
Razprava
 
13.30 do 14.30
Okrogla miza

Moderatorica: doc. dr. Brigita Skela Savič


Program Patronažna zdravstvena nega pred novimi izzivi


 
  

DEKANJA
doc. dr. Brigita Skela Savič
PREDSEDNICA SEKCIJE
Martina Horvat, dipl. m. s.