19/03/2010

3. delovni posvet z mednarodno udeležbo: Moja kariera - Quo Vadis: Strategija izobraževanja in zaposlovanja diplomiranih medicinskih sester v Sloveniji

Posvet je bil razdeljen na dva vsebinska sklopa. V prvem z naslovom Razviti svet in izobraževanje v zdravstveni negi je Paul de Raeve, generalni sekretar EFN – European Federation of Nurses Associations, govoril o ohranjanju kakovosti evropskega izobraževanja na področju zdravstvene nege skozi evropsko direktivo in bolonjski  proces. Marijan Ivanuša, vodja pisarne Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji je predaval o pomenu kadrov v zdravstveni negi. Dekanja Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, doc. dr. Brigita Skela Savič, je spregovorila o razmerjih med več znanja v zdravstveni negi, kakovostjo obravnave  in potrebami pacientov. Mag. Zdenka Tičar, podsekretarka na Ministrstvu za zdravje, je predstavila pogled ministrstva glede izobraževanja kadrov v zdravstveni negi.

Predavatelji v drugem sklopu predavanj so poskušali odgovoriti na vprašanje, kje smo v Sloveniji. O tem so govorili številni priznani strokovnjaki, mag. Miran Rems, gospa Darinka Klemenc, prim. Janez Remškar, mag. Simon Vrhunec, dr. Meta Dobnikar, izr. prof dr. France Sevšek, dr. Saša Kadivec in gospa Branka Rimac.

Posvet z okroglo mizo je potekal v Hotelu Slon, Ljubljana.

Ob tej priložnosti smo izdali zbornik predavanj.


Program delovnega posveta.