19/04/2018

Posvet o izzivih pri zdravstveno socialni obravnavi starejših ter zdravstveni oskrbi pacientov z demenco

 

 

 

 

 

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je v okviru Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo dne 6. junija 2018  v Hotel Astoria na Bledu izvedla

 

Posvet o izzivih pri zdravstveno socialni obravnavi starejših in zdravstveni oskrbi pacientov z demenco


Namen posveta je bil v predstavitvi aktualnih novosti pri zdravstveno socialni oskrbi starejših in pacientov z demenco. Cilji posveta so bili usmerjeni v izmenjavo ustreznih praks na področju zdravstvene in socialne oskrbe starejših in pacientov z demenco in njihovih svojcev.

Izzive pri zdravstveno socialni obravnavi starejših ter zdravstveni oskrbi pacientov z demenco so bili predstavljeni v okviru predavanj in okrogle mize, katero so izvedli domači in tuji strokovnjaki.

Posvet je bil namenjen predstavnikom socialno varstvenih ustanov in strokovnjakom s področja oskrbe štarejših in posamenznikov z demenco.

PROGRAM / PROGRAMME

Predavanja (1. del) /  Lectures

8.30 – 9.00

Registracija udeležencev

9.00 – 9.10

Pozdravni govor:    Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred., v. d. dekanje FZAB
                             Štefanija Lukič Zlobec, univ. dipl. ekon., predsednica Spominčice 
                             -  Alzheimer Slovenija

Moderatorki: Sedina Kalender Smajlović, pred. in Mateja Bahun, viš. pred.

9.10 – 9.25

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.: Stopnja znanja o Alzheimerjevi bolezni, starosti in odnos do dela s starostniki med zaposlenimi v domovih za starejše v Sloveniji – rezultati raziskave, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

9.25 – 9.40

dr. Joanne Brooke: The intersection of culture in the understanding dementia and person-centred care amongst nursing students, Reader Complex Older Persons Care, Oxford Brookes University

9.40 – 9.55

doc. dr. Radojka Kobentar: Premestitev starostnika v institucijo – dileme svojcev in izzivi za prakso
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

9.55 – 10.10

David Krivec, univ. dipl. soc., Maja Jurjevčič, univ. dipl. psih., Alenka Virant, mag. prof. andrag., Maša Bastarda, univ. dipl. soc. del., Štefanija Lukič Zlobec, univ. dipl. ekon.: Pomen pravočasne diagnoze demence in oblike podpore osebam z demenco ter njihovim svojcem v skupnosti
Spominčica-Alzheimer Slovenija-Slovensko združenje za pomoč pri demenci

10.10 – 10.25

dr. Monika Zadnikar, dipl. fiziot., spec. nevrofiziot., hipoterapevtka, pred.: Demenca in telesna aktivnost

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

10.25 – 10.40

Razprava

10.40 – 11.00

Odmor

Predavanja (2. del) /  Lectures

Moderatorki: Sedina Kalender Smajlović, pred. in Mateja Bahun, viš. pred.

11.00 – 11.15

Zlata Živič, mag. zdr. neg., pred., Branka Mikluž, dipl. m. s.: Izzivi na področju zdravstvene oskrbe v enoti za gerontopsihiatrijo Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

11.15 – 11.30

mag. Mateja Nagode, univ. dipl. soc., Lea Lebar, mag. družb. inf.: Socialna oskrba oseb, ki živijo doma: trendi in izzivi
Inštitut RS za socialno varstvo

11.30 – 11.45

Vesna Hojan, dipl. fiziot.: Demenca kot izziv za fizioterapevtsko obravnavo - primeri iz prakse
Skupnost socialnih zavodov Slovenije

11.45 – 12.00

Razprava

12.00 – 12.50

Odmor  

Predstavitev posterja / Poster presentation

12.50 – 13.05

Julian Hirt, MSc, prof. dr. Thomas Beer, Susi Saxer, dr. Heidi Zeller, RN: Competence Center Dementia Care
Center for Dementia Care, Institute of Applied Nursing Sciences IPW-FHS, Department of Health, FHS St.Gallen, University of Applied Sciences, St. Gallen, Switzerland

Okrogla miza – O demenci čez meje Slovenije / Round table – Dementia worldwidely

Moderatorka: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.

13.10 – 14.10

-           The best practice from Switzerland: Prof Dr Birgit Vosseler, prof. dr. Hedi Hofmann Checchini, Julian Hirt, MSc, all FHS St.Gallen, University of Applied Sciences
-           The best practice from the ZDA (Florida): Prof Dr Cecilia Rokusek, Larkin University, Florida
-           The best practice from Belgium: Prof Dr Walter Sermeus, KU Leuven Institute for Healthcare Policy
-           The best practice from UK (England and Scotland): Prof Dr Alice Kiger, Institute of Applied Health Sciences, University of Aberdeen, Scotland, Dr Joanne Brooke, Reader Complex Older Persons Care Oxford Brookes University