26/04/2018

Usposabljanje diplomiranih medicinskih sester kot promotorjev za zdravljenje odvisnosti od tobaka

 

 

V sklopu projekta Vzhodno evropski Center odličnosti medicinskih sester za nadzor nad tobakom: Usposabljanje  medicinskih sester kot promotorjev za zdravljenje odvisnosti od tobaka Centre of Excellence for nurses in tobacco control

smo izvedli celodnevno strokovno delavnico z naslovom 

Usposabljanje diplomiranih medicinskih sester kot promotorjev za zdravljenje odvisnosti od tobaka.

Delavnica je bila namenjena diplomiranim medicinskim sestram, ki prihajajo v stik s kadilci.

V sklopu strokovne delavnice so udeleženci pridobili nova znanja in vodstvene sposobnosti za zdravljenje odvisnosti od tobaka. 

Mednarodni projekt se z aktivnostmi osredotoča predvsem na pomoč diplomiranim medicinskim sestram, da bodo znale pomagati pacientom pri opuščanju kajenja. Celodnevna delavnica za usposabljanje izvajalcev za nadzor nad uporabo tobaka je namenjena diplomiranim medicinskim sestram, ki imajo možnost deliti svoje znanje, naučeno v okviru delavnice, s svojimi sodelavci in javnostjo prek kratkih usposabljanj, na primer seminarjev, zdravstveno-vzgojnim delom in drugih vrst komunikacije. Na delavnicah se bo med udeleženci izvedlo anketiranje o odnosu in stališčih diplomiranih medicinskih sester do kajenja. 

Program za izvajalce usposabljanj je vključeval predstavitve PowerPoint v domačem jeziku, s predajo programa na USB-ključkih (s kratkimi različicami (1-urnimi) programa za diplomirane medicinske sestre iz prakse v območni ustanovi).

PROGRAM

 8.00 -   8.15  Registracija udeležencev
 8.15 -   8.25  Uvodni nagovor 
8.25 - 11.00  Strokovna delavnica: diagnoza odvisnosti od tobaka; odvisnost os tobaka pri izbranih skupinah (nosečnice, mladoletniki …) 
11.00 - 11.15  Odmor
11.15 - 13.30  Strokovna delavnica:  epidemiologija; načela odvisnosti od tobaka; kajenje in onkologija
13.30 - 14.15  Odmor za kosilo
14.15 - 16.00  Strokovna delavnica: obravnava odvisnosti od tobaka

 

 

 

 

 

 

NA KRATKO O PROJEKTU:

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin skupaj s še 5 državami (Češka, Slovaška, Madžarska, Romunija in Moldavija) sodeluje v projektu Vzhodno evropski Center odličnosti medicinskih sester za nadzor nad tobakom: Usposabljanje medicinskih sester kot promotorjev za zdravljenje odvisnosti od tobaka (EASTERN EUROPE NURSES’ CENTRE OF EXCELLENCE FOR TOBACCO CONTROL – DEVELOPING NURSE CHAMPIONS FOR TOBACCO DEPENDENCE TREATMENT,  (EE-COE II). Projekt poteka od februarja 2017 do  januarja 2019.

Namen projekta je ustvariti možnosti za povečanje znanja, odgovornosti in zavedanja diplomiranih medicinskih sester o nekadilskem vedenju ter izobraževanju pacientov o opuščanju kajenja z uvedbo različnih metod dela.

Dejavnosti so usmerjene v opolnomočenje diplomiranih medicinskih sester, ki bodo s pridobljenim znanjem na delavnicah okrepljene z znanji  s področja nudenja pomoči opuščanja kajena.