16/04/2008

Seminar: Vodenje, motivacija in čustvena inteligenca vodje v zdravstvu

Udeleženci seminarja so izvedeli, zakaj so potrebne spremembe na področju vodenja zaposlenih v slovenskem zdravstvu. Spoznali so vlogo vodje pri motiviranju zaposlenih in coaching, kot orodje za motiviranje zaposlenih. Kaj je avtoriteta, kako jo lahko izmerimo, s čim vplivamo nanjo in zakaj je potrebno ravnovesje čustev in razuma v vodenju – na ta in druga vprašanja so v svojih predavanjih odgovorili ugledni predavatelji. 

Seminar je potekal na Bledu, v konferenčni dvorani Jezerska v hotelu Best Western Hotel Kompas, Cankarjeva ulica 2. Ob tej priložnosti smo izdali zbornik predavanj z naslovom Vodenje, motivacija in šustvena inteligenca vodje v zdravstvu

Komisija za licenčno vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je dodelila izobraževanju licenčne točke: aktivni udeleženci - 12.75 LT, pasivni udeleženci - 8.5 LT, sklep št.: 2008-51-54.


Program seminarja.