30/01/2009

Posvet z okroglo mizo: Moja kariera – Quo Vadis: Izobraževanje medicinskih sester v Sloveniji

Posvet je bil sestavljen s treh sklopov predavanj in okrogle mize. Sklopi predavanj, v katerih je predavalo 12 vabljenih strokovnjakov, so bili razdeljeni v naslednje tematske skupine:
 

  • vloga formalnega izobraževanja v kariernem razvoju medicinske sestre;
  • kdo je medicinska sestra v EU in kdo je medicinska sestra v Sloveniji;
  • kadri, ki jih potrebuje pacient in zdravstvena nega kot stroka in znanstvena disciplina.


Okrogla miza, ki sta jo vodila gospod Peter Požun in doc. dr. Brigita Skela Savič, je potekala pod naslovom Dejstva, cilji in kakovost v izobraževanju medicinskih sester v  Sloveniji. 

Posvet z okroglo mizo je potekal v City hotelu Ljubljana, v konferenčni dvorani CITY Dalmatinova 15, Ljubljana. Ob tej priložnosti je bil izdan zbornik predavanj z naslovom Moja kariera – Quo Vadis: Izobraževanje medicinskih sester v Sloveniji.


Program posveta.