09/10/2018

11. posvet Moja kariera QUO VADIS: Zdravstvene stroke na poti profesionalizacije

Izvedli smo že 11. posvet Moja kariera QUO VADIS z naslovom

Zdravstvene stroke na poti profesionalizacije

(8. novembra 2018, Four Points by Sheraton Ljubljana Mons)

 

PROGRAM

9.00 – 9.30    Registracija udeležencev

9.30 – 9.40     Pozdravni govor: Sanela Pivač, mag. zdr. neg., spec. managementa, viš. pred.
v. d. dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin
                           
Moderator predavanj: asis. mag. Branko Bregar, dipl. zn., viš. pred.

9.40 – 10.00    izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.: Pomen medpoklicnega sodelovanja v zdravstvu
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

10.00 – 10.20     izr. prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec. druž. med.: Profesionalizem v družinski medicini
Zdravstveni dom Ljubljana

10.20 – 11.00    asist. Katarina Galof, univ. dipl. del. ter.: Profesionalizacija delovne terapije v Sloveniji
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta

10.40 – 11.00    Razprava 

11.00 – 11.15    Odmor

11.15 – 11.35    mag. Gabrijela Starc, viš. fiziot., dipl.org. dela, viš. pred.: Priprava na večjo samostojnost fizioterapevtov v poklicu
Strokovno združenje fizioterapevtov Slovenije

11.35 – 11.55    prof. dr. Majda Pahor, univ. dipl. soc.: Zdravstvene stroke tostran in onstran profesionalizacije: sociološki pogled
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

11.55 – 12.15    Zdenka Kramar, mag. zdr. nege, Andrej Vojnovič, univ. dipl. prav., Anita Prelec, dipl. m. s., MSc (UK): Regulacija kot pomemben del profesionalizacije poklica medicinske sestre in babice, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov

12.15 – 12.30    Razprava

12.30 – 13.00    Odmor

Moderatorka okrogle mize: Sanela Pivač, mag. zdr. neg., spec. managementa, viš. pred.

13.00 – 14.00    Andrea Backović Juričan, viš. fiziot., dipl. del. ter., univ. dipl. org., Nacionalni inštitut za javno zdravje,
doc. dr. Andreja Kvas, prof. zdr. vzg., Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta,
dr. Klavdija Čuček Trifkovič, viš. pred., Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede,
Anita Prelec, dipl. m. s., Msc (UK), pred., Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov,
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet., Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin,
izr. prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec. druž. med., Zdravstveni dom Ljubljana
dr. Lea Šuc, dipl. del. ter., Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča 

PROGRAM