25/01/2008

1. seminar z mednarodno udeležbo: Jaz in moja kariera

Prvi seminar z mednarodno udeležbo Visoke šole za zdravstvenonego Jesenice je potekal na Bledu. V plenarnem delu seminarja z naslovom Človeški viri in zdravstvo smo imeli osem predavanj, med drugim o razvoju zaposlenih v zdravstveni negi v luči Zbornice-Zveze, o kariernem razvoju, o človeških virih, o pomembnosti raziskovanja pri razvoju kariere v zdravstveni negi ter o pomenu mentorstva v izobraževanju in kariernem razvoju medicinskih sester.

V drugem delu seminarja z naslovom Primeri uspešnih raziskovalnih karier na področju zdravstvene nege in zdravstvenega menedžmenta smo gostili  raziskovalke v zdravstveni negi, zdravstvu in zdravstvenem menedžmentu, ki so uspešno zaključile magistrski oz. doktorski študij in z rezultati raziskav pomembno obogatile vedenje na področju zdravstva v Republiki Sloveniji. Gostili smo tudi priznano tujo predavateljico dr. Alice Kiger z Univerze v Aberdeenu.

Ob tej priložnosti smo izdali Zbornik z naslovom Jaz in moja kariera.

Komisija za licenčno vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je dodelila izobraževanju licenčne točke: aktivni udeleženci - 12 LT, pasivni udeleženci - 8 LT, sklep št.: 2008-15-2.

Program seminarja.